Tvarové pálení

Výroba výpalků

 

Mezi další služby poskytované naší firmou patří pálení ocelových výpalků na CNC strojích. Vyrábíme tvarové výpalky podle technické dokumentace a specifikací stanovených zákazníkem, včetně dodávky vstupního materiálu. Výpalky s vysokou přesností jsou zhotoveny v nejkratších možných termínech na pálících CNC automatech značky OMNICUT.

Dodáváme vlastní ocelové plechy podle požadované specifikace z našeho skladu hutních materiálů  nebo můžeme zpracovávat materiál dodaný zákazníkem. Nabízíme příznivé ceny tvarového pálení a zajímavé ceny vstupního materiálu.

Technické informace:

Zpracování výkresové dokumentace v papírové či elektronické podobě odbornými pracovníky
(formáty souborů *.dxf, *.dwg atd.)
Zpracování pálicího plánu softwarem  SAPSproW.
Dělení materiálu dle stanovené třídy přesnosti dle ČSN EN ISO 9013.
Pálíme ocel jakosti dle ČSN tříd 11 – 17.

Technické parametry pálicích strojů:

až 4 hořáky kyslík + acetylen, tloušťka páleného plechu:   3 - 200 mm
1 hořák pro plazmový zdroj, tloušťka páleného plechu:   2 - 35 mm, dělící řez: 60mm
Plasmové značení středů otvorů pro vrtání
Maximální šířka páleného plechu: 3.000 mm
Maximální délka páleného plechu: 12.000 mm

Služby:

Dle požadavků zákazníků zajišťujeme nedestruktivní zkoušení materiálu ultrazvukem dle SEL, ČSN EN, DIN, zkoušky mechanických vlastností ve zkušebně, povrchovou úpravu plechů tryskáním kovovými abrazivy, žíhání, ohýbání plechů, vrtání, pálení úkosů a v neposlední řadě i dopravu hotových výpalků.