O firmě

Kdo jsme

ARCIMPEX s. r. o. se zabývá prodejem veškerého hutního materiálu, svařovacích materiálů a výrobou přesných výpalků z ocelových plechů. Mezi další činnosti společnosti patří také výkup a úprava kovového šrotu.

Společnost ARCIMPEX s.r.o. byla založena 8. března 1991. V současnosti dosahuje obratu cca 2,4 mld. Kč a má 120 zaměstnanců.

Sídlo firmy s moderním skladovým a výrobním areálem leží ve Sviadnově, v průmyslové zóně na okraji města Frýdek-Místek.

ARCIMPEX s.r.o. disponuje areálem o ploše 57.000m2, který je situován v blízkosti výpadovky na Ostravu, při výjezdu z obce Sviadnov, má vlastní železniční vlečku a je tedy dopravně snadno přístupný. Součástí skladů jsou kryté haly o ploše 16.000m2 a temperovaný sklad svařovacích přídavných materiálů. Areál je vybaven moderní manipulační technikou (jeřáby o nosnosti až 25t, magnetické traverzy pro nakládku plechů, vysokozdvižné vozíky,…), která přispívá k zajištění plynulé a bezproblémové nakládky materiálu.

Hutní materiál (ocelové plechy, trubky, válcované profily a jäkle) dělíme dle přání zákazníků. K dodávaným hutním výrobkům a svařovacím materiálům dokládáme atesty, osvědčení a certifikáty. Jsme schopni zajistit dopravu materiálu vlastními automobily, popřípadě prostřednictvím smluvních autodopravců nebo železniční dopravou.

Firma ARCIMPEX s.r.o. má společností Lloyds Register certifikovány systémy řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

V oblasti řízení kreditního rizika odběratelů využíváme pojištění pohledávek úvěrové pojišťovny Euler Hermes Europe SA a Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s.