Nový souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů.

Nový souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů.

Dne 31. 1. 2018 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje udělen společnosti ARCIMPEX s. r. o souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.  Předmětem souhlasu je zařízení pod názvem „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě odpadů ARCIMPEX s.r.o., Sviadnov“, identifikační číslo zařízení CZT00055, které je provozováno na ul. K čističce 53 ve Sviadnově. Souhlas se uděluje do 31. ledna 2023. Kapacita zařízení je 120.000 tun ročně a aktuální seznam kódů přijímaných odpadů naleznete zde.