Nový lis pro zpracování šrotu

Nový lis pro zpracování šrotu

Naše společnost pořídila a instalovala nový moderní hydraulický nůžkolis TAURUS ACS 873.EB3L, který umožní efektivněji zpracovávat vykoupený železný šrot a zvýšit množství recyklovaného kovového odpadu. Nový nůžkolis má střižnou sílu 850tun a umožňuje výrobu balíků s ocelovým odpadem o rozměrech 900x900x600mm.