Nové certifikáty ISO 9001 / 14001

Nové certifikáty ISO 9001 / 14001

V červenci v naší firmě úspěšně proběhly recertifikační audity systémů QMS/EMS dle ISO 9001 / 14001 a systém managementu zpracování ocelového šrotu dle Nařízení Rady EU 333/2011, který nám umožnňuje dodávat šrot v režimu suroviny (tzn. ne jako odpad). Zároveň nám cerifikační společnost Lloyd's Register vystavila nové certifikáty dle ISO 9001 / 14001 a EU/333/2011.