Proces:

O:s vlastní ochranou

G:ochranná plynová atmosféra

S:pod tavidlem

Proces Průměr EN
O 1,6 až 2,4 T C NiFe-2
1,2 až 2,4 T C NiFe-2
1,2 a 1,6 T C NiFe-2
O 1,2 bis 2,8 T Fe10
1,2 bis 2,4 T Fe10
S 2,4 bis 3,2 T Fe10
O 1,2 bis 2,8 T Fe9
1,2 bis 2,4 T Fe9
S 2,4 bis 3,2 T Fe9
1,2 bis 2,8 T Fe9
1,2 bis 2,4 T Fe9