Dne 29. července 1999 byl firmě ARCIMPEX s.r.o. udělen certifikát systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9002 společností Lloyďs Register Quality Assurance. V srpnu 2002 byl náš systém řízení kvality certifikován dle nové normy ČSN EN ISO 9001. Jednou z priorit naší společnosti je starost o prostředí , ve kterém žijeme a proto jsme se rozhodli vybudovat systém environmentálního managementu. Naše úsilí bylo korunováno vydáním certifikátu o splnění podmínek normy ČSN EN ISO 14001 dne 15. 4. 2003 společností LRQA. Úspěšná certifikace mimo jiné dosvědčuje, že společnost ARCIMPEX s.r.o. plní veškeré právní a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Certifikát Integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004

Číslo certifikátu PRA0004194, platnost do 31.7.2017, vydán Lloyd’s Register Quality Assurance.

Česká verze:

ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Anglická verze:

ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004