Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o registraci plátce DPH

Výpis z živnostenského rejstříku

 

Certifikát systému řízení kvality a environmentu dle ISO 9001/14001

Česká verze:

ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Anglická verze:

ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 

Osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění zák. č. 477/201 Sb., o obalech se společností EKO-KOM, a.s.

Osvědčení EKO-KOM, a.s.