LITINOVÝ ODPAD

Druh

Název

Popis

 

02

litinový odpad
kusový

upravený;
rozměry max. 450 mm; hmotnost max. 30 kg;
podíl kusů o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15 %
hmotnosti dodávky

Šrot

06

litinový odpad

neupravený, včetně slitku;
rozměr nad 700 mm; hmotnost nad 100 kg;
tloušťka max. 250 mm;
znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky;
odpady větší tloušťky se dodávají na základě smlouvy

litinový odpad

07  

litinové třísky

(Litina 52)

přípustný obsah spečenců do 5 % hmotnosti dodávky

 

 

OCELOVÝ ODPAD

Druh

Název

Popis

 

11

nový těžký odpad

upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 3 mm; průměr lan min 3 mm;
krátké a zmetkové ingoty; odpad z válcoven; nový odpad lan svázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; slisované nebo podélně dělené trubky; nový kusový odpad

 

12

starý těžký odpad

upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 6 mm; průměr lana min 6 mm;
kusový ocelový odpad; starý odpad lan vázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; odpad trubek

starý těžký odpad

12V

starý i nový těžký odpad

upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 10 mm;
kusový ocelový odpad; odpad trubek

starý i nový těžký odpad

13

starý těžký odpad

upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 4 mm; průměr lan min 4 mm;
kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; odpad trubek

 

15

starý těžký odpad

neupravený;
délka nad 1500 mm;
kolejnice všech druhů a rozměrů o hmotnosti min 10 kg.m-1 bez spojovacího materiálu; nedovalky kolejnic; trubky; po dohodě může být dodáván upravený

 

16

starý těžký odpad

neupravený;
kusy do 5500x800x500 mm nebo hmotnost do 3000 kg; tloušťka min 6 mm;
velkokusý odpad; části strojů a zařízení; části dopravních prostředků; dodává se na základě smlouvy

 

21

nový lehký odpad

pro lisování;
tloušťka do 3 mm;
odpad plechu a jiných částí nepokovených, bez smaltovaných a jiných povlaků; trubky; svitky, mašle, dle dohody

nový lehký odpad

27

starý lehký odpad

pro lisování;
tloušťka do 4 mm;
ocelový odpad lehký včetně stočených lan a drátů nebo jejich kusů do délky 1500 mm; připouští se ocelový odpad s běžnou povrchovou úpravou nátěry, laky apod.;
nejsou povoleny nádoby od dehtu, asfaltu, kyselin, uzavřené sudy, uzavřené tlakové nádoby; není dovoleno znečištění neželeznými kovy v metalické podobě; neškodlivé nečistoty
se odečítají z hmotnosti dodávky; pevně spojené části o tloušťce stěny nad 4 mm, ale max. 10 mm, mohou činit max. 5 % hmotnosti dodávky

starý lehký odpad

28

starý lehký odpad

pro drcení;
tloušťka do 4 mm;
množství neželezných a nekovových součástek se připouští do výše jejich původní hmotnosti;
lehký odpad obsahující neželezné kovy (ledničky, pračky, mrazničky, odstředivky, plynové a elektrické sporáky, autovraky osobních a dodávkových silničních vozidel zbavené pohonných hmot a oleje, smaltované předměty); části autovraků zbavené neželezných kovu a smaltovaných dílu patří do druhu 27; dodávky na základě smlouvy

 

31

balíky nového
ocelového odpadu

rozměr max. 2200x1000x900 mm;
nový odpad bez povlaku a bez třísek;
rozměr balíku může být předmětem dohody

 

32

balíky nového
ocelového odpadu

rozměr max. 2200x1000x900 mm;
nový odpad bez povlaku s dlouhými třískami známého chemického složení; rozměr balíku může být předmětem dohody

 

33

balíky nového
ocelového odpadu

rozměr max. 600x600x600 mm;
nový odpad bez povlaku a bez třísek

 

52

třísky ocelové
dlouhé

délka nad 50 mm;
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky

třísky ocelové dlouhé

71

těžký ocelový
odpad

upravený, kusový;
rozměr max. 500x300x200 mm;
tloušťka min 6 mm; hmotnost kusu do 45 kg;
kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 2,5 kg může činit max. 15 % hmotnosti dodávky

těžký ocelový odpad

72

těžký ocelový
odpad

upravený, kusový;
rozměr max. 250x200x 150 mm;
tloušťka min 6 mm; hmotnost kusu do 20 kg;
kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 1,5 kg může činit max. 15 % hmotnosti dodávky

 

73

drobný odpad
těžký

kusový;
rozměr max. 100x50x50 mm;
tloušťka nad 3 mm;
drobné částečky, amortizované nástroje, výseky a odpady z řezání, lisování, kování; znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky