Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - Areál ARCIMPEX s.r.o. Sviadnov

Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - Mobilní sběrna, dodávky napřímo

Přehled vykupovaných odpadů

Souhlas s dodávkami ocelového a železného šrotu v režimu suroviny dle Nařízení rady (EU) č. 333/2011

Certifikát systému řízení jakosti dle Nařízení rady (EU) č. 333/2011