Železný šrot v režimu suroviny

20. března 2015 ObecnéKovový odpad

Dne 13. 3. 2015 byl naší společnosti krajským úřadem schválen Dodatek č.1 k Provoznímu řádu zařízení ke sběru, výkupu a zpracování kovových odpadů firmy ARCIMPEX s.r.o. ve Sviadnově. Účelem tohoto dodatku je začlenit do provozního řádu požadavky Nařízení rady (EU) č. 333/2011. Toto nařízení stanovuje kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Nutným požadavkem schválení postupů krajským úřadem bylo zavedení a certifikace systému managementu kvality dle článku 6 Nařízení rady (EU) č. 333/2011. Certifikát tohoto systému byl naší firmě vystaven dne 18. 11. 2014 společností LRQA.

Nyní tedy můžeme našim zákazníkům dodávat železný a ocelový šrot nejen v režimu odpadu, ale i SUROVINY.

Rozhodnutí KÚ Dodatek k PŘ   Certifikát QMS 333/2001

Nacházíte se:   Úvod  » Aktuality  ›  Železný šrot v režimu suroviny